Skip to main content

FAIR Data Stewardship kursus

Over en lang intensiv uge kan deltagere lære i dybden om hvad der kræves for at være en FAIR data steward.

FAIR - Findable, Accessible, Interoperable og Reusable.

I fremtiden skal data managere og "data stewards" kende til FAIR principperne og hvordan de anvendes i praksis. Kurset giver en bred, men dog temmelig teknisk orienteret introduktion til den vidensbase og de kompetencer der er nødvendige for at kunne samarbejde med domænespecialister ift. at gøre deres data FAIR og sikre at det er muligt at genbruge data. 

Nationalt Forum for Forskningsdata Management (DM Forum) og Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeiC) udbyder i samarbejde dette kursus. I DM Forum regi er dette en del af dette års Train-the.Trainer arrangementer. Kurset køres af GO-FAIR konsulenter og afholdes i København 18.-22. november 2019.

 

Revised
03 Apr 2024