Skip to main content

Baggrund og historik

Forud for etableringen af DeiC kompetencecenter har DeiC i perioden fra 2012 – 2014 løbende haft dialoger med universiteterne om identifikation af deres ønsker og behov for assistance til DeiC om iværksættelse af forskningsunderstøttende aktiviteter til udrulning af eScience. Nogle eksempler på aktiviteter er:

2014

 • Planlægning og udførelse af en national spørgeundersøgelse om ”anvendelse af digitale ressourcer på danske universiteter”. Resultatet kan ses her.
 • Afholdelse af seminarer:
  • Den 27. marts afholdtes det første seminar om Digital Humaniora i et samarbejde mellem Det Humanistiske Fakultet, KU,  DigHumLab og DeiC. Materialer fra seminaret kan ses her.
  • Den 19. november afholdtes et seminar: “Digital methods in Social Science” i et samarbejde mellem Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU,  Center for IT-Innovation, KU og DeiC. Materialer fra seminaret kan ses her.

2013 I 2013 blev der indledt en forundersøgelse og dialog med universiteterne med henblik på at få input til at forstå, hvilke aktiviteter der med fordel kan varetages af et kommende nationalt eScience Kompetencecenter. Dialogen viste, at der var en generel interesse for bl.a.:

 • Begrebsafklaring af eScience – hvad dækker begrebet over?
 • Hjælp til synliggørelse/markedsføring af muligheder med eScience især indenfor HUM/SAM men også øvrige fagområder. Dette kan fx ske ved:
 • At skrive om muligheder med eScience i universiteternes nyhedsbreve/aviser med hjælp fra DeiC
 • At identificere cases til inspiration til brug for både lokale web og på DeiC
 • Kompetenceudviklingskurser – universiteterne kan have svært ved selv at samle nok brugere lokalt, så DeiC kan med fordel koordinere og invitere til nationale/tværuniversitære aktiviteter:
 • Desuden kan DeiC via sit netværk medvirke til at udbrede kendskab til kurser på nordisk/internationalt plan
 • Generel  introduktion til eScience fx igennem PhD skoler
 • Værktøjskurser- hands-on træning i specifikke værktøjer
 • Etablering af nationalt erfa-forskernetværk med henblik på vidensdeling og hjælp til selvhjælp".
 • Etablere lokale seminarer om hvad eScience er og kan gøre for forskerne. Der er bred interesse for sammen med DeiC og andre interessenter at afholde en række lokale seminarer på universiteterne i 2014.
 • Samle og koordinere viden om eScience/HPC på nationalt plan.

Men der blev også hos flere givet udtryk for andre ønske til et kommende DeiC eScience kompetencecenter:

 • At DeiC får dialog med Forskningsrådene med henblik på at skabe opmærksomhed på omkostninger ved eScience.
 • At DeiC kan hjælpe med at afklare betalingsmodeller for brug af HPC faciliteter rundt om på universiteterne.
 • At samle erfaringer med måder at etablere og drive lokale eScience centre på. Hvordan kan man mest hensigtsmæssigt lokalt etablere hjælp og vejledning? Hvad er der brug for?

I 2013 skete også en nedsættelse af DeiC eScience komitéen. Komitéen består af medlemmer, der dækker forskellige fagområder. Hvert universitet er repræsenteret. Én af dens opgaver er bl.a. at være med til at drøfte kursen for DeiC’s forskningsunderstøttende eScience aktiviteter.

2012 I 2012 havde DeiC indbudt en række interessenter til at deltage i en taskforce, der skulle være med til at definere rammerne for kompetencecentret. Resultater og anbefalinger fra DeiC kompetencecenter Taskforce december 2012 (PDF)

Revised
29 Nov 2021