Skip to main content

Projekter og piloter

Projekter og piloter skal katalysere udviklingen på datamanagementområdet.

DeiC og DEFF har som led i implementeringen af den nationale datamanagementstrategi vedtaget at støtte en række projekter og piloter, der skal katalysere udviklingen på datamanagementområdet.

Pilotprojekter

Infrastruktur-pilotprojekter dækkende potentielt alle dele af forskningsdatas livscyklus. Finansieret af DeiC. Nationale Forum for Forskningsdata Management (DM Forum) inviterede ultimo 2015 til indsendelse af forslag, hvoraf fire endte med at få bevilling medio maj 2016. Alle projektforslag er behandlet i DM Forum og efterfølgende i DM LedelsesCAB med endelig godkendelse af DEFFs styregruppe og DeiCs bestyrelse. 

Cloudbaseret opbevaring og udveksling af forskningsdata

En foranalyse omkring specificering af en cloudbaseret facilitet til sikker opbevaring og udveksling af akademiske data. Finansieret af DeiC.

  • Status: Igang. Læs mere om det her.

Data Management i Praksis projektet

Et projekt omkring praktisk afprøvning af data management tjenester til understøttelse af alle dele af data management livscyklus, og projektet kommer således bredt rundt om indsatsområdet. Finansieret af DEFF.

  • Status: Igang. Læs mere om projektet på dets wiki
Revised
07 Sep 2021