Skip to main content

National strategi for forskningsdatamanagement

Den nationale strategi for forskningsdatamanagement skal sikre Danmark bedre og mere konkurrencedygtig forskning gennem effektiv opsamling, sikring, formidling og genbrug af relevante forskningsdata.

Forskningsdata er vigtige aktiver for såvel de danske universiteter som for nationen – både forskningsmæssigt og økonomisk. De lever ofte en isoleret og ikke-fremtidssikret tilværelse – privat hos forskeren, i it-afdelinger eller på kommercielle skytjenester. De er sjældent entydigt linket til forskere, projekter og publikationer, og derfor svære at dele og genfinde for verifikation eller genbruge til nye forskningsformål.

Formålet med nærværende strategi er at sikre Danmark bedre og mere konkurrencedygtig forskning gennem effektiv opsamling, sikring, formidling og genbrug af relevante forskningsdata.

Strategien er vedtaget af DeiC og DEFF ultimo december 2014. 

Bilag til strategien

Bilag 01. Styregruppens medlemsliste med kontaktinformation

Bilag 02. Styregruppens kommissorium

Bilag 03. DeiC og DEFF oplæg vedrørende national strategi og proces for datamanagement

Bilag 04. Diskussionsoplæg vedrørende strategiske indsatsområder

Bilag 05. Forslag til afdækninger og videre forløb

Bilag 06. Afdækning A: Bevillingsgiveres krav

Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer

Bilag 08. Afdækning C: Udenlandsk inspiration vedr. politikker

Bilag 09. Afdækning D: Udenlandsk inspiration vedr. incitamenter

Bilag 10. Afdækning E: Faglige miljøers behov og præferencer

Bilag 11. Høringssvar

Revised
21 Mar 2024