Skip to main content

Kvanteindsatserne er skudt i gang i de 3 arbejdsgrupper

Der er nedsat arbejdsgrupper for de 3 kvantekommissorier, som alle har påbegyndt arbejdet med kvanteindsatser, der skal gavne forskning og innovation.
By
09/01/2024 16:01
Billede
Kvantecomputer hvid baggrund
Foto: Colourbox

I regeringens ambitiøse nationale strategi for kvanteteknologi er DeiC ansvarlig for initiativer indenfor forskning og innovation. Kvanteinitiativerne er beskrevet i 3 kvantekommissorier, og nu er der nedsat arbejdsgrupper, som er gået i gang med arbejdet indenfor deres respektive områder.

Q-Competence er i gang med arbejdet for at opbygge nationale kompetencer indenfor kvanteområdet i tæt sammenhæng med kompetenceopbyggende aktiviteter i EU. Se hvem der sidder i arbejdsgruppen ved at følge linket her.

Q-Algorithm beskæftiger sig med udvikling af næste generations algoritmer og sofware relateret til kommende kvantecomputere og kvantesimulatorer, og de forventer at lave opslag om PhD og PostDocs indenfor meget kort tid. Se hvem der sidder i arbejdsgruppen ved at følge linket her.

Q-Access beskæftiger sig med adgang til kvantecomputere, herunder adgang til forskellige test- og teknologiplatforme. Arbejdsgruppen har fastlagt workshop den 22. januar 2024. Se hvem der sidder i arbejdsgruppen ved at følge linket her.

Læs kommissorier for de tre kvante-arbejdsgrupper: 

Kommissorium for Q-Access

Kommisorium for Q-Comptence

Kommisorium for Q-Algorithm

Udover de ovenfor nævnte kvanteindsats-områder, deltager DeiC Forskningsnettet desuden i kvantekommunikationsinitiativet Euro-QCI, som også har midler fra Forskningsreserven fra 2023.

Læs mere om DeiC’s kvanteinitiativer ved at følge med på siderne her.