Skip to main content

DeiC Forskningsnettet ansætter sikkerhedskonsulent i DKCERT


Morten Als Pedersen er startet som sikkerhedskonsulent i januar 2024 og skal beskæftige sig med informationssikkerhed i forhold til Forskningsnettets institutioner.
By
08/02/2024 07:02
Billede
papirfigurer af mennesker i opstilling på hvid baggrund
Foto: Colourbox
Billede
Morten Als Pedersen
Foto: Privat

 

I januar måned 2024 er Morten Als Pedersen blevet en del af DKCERT, hvor han skal understøtte compliance- og auditaktiviteter for alle de parter, der har behov for det.

Morten har fungeret som CISO (Chief Information Security Officer) gennem mere end 10 år, hvor han har været ansvarlig for informationssikkerheden for DTU’s ledelsessystem. Han har derfor den bedst tænkelige baggrund for at bidrage til den slags aktiviteter blandt Forskningsnettets institutioner. Mortens primære fokus vil i starten være ISO27001 og audits i den forbindelse. DKCERT har i en årrække haft en DPO/GDPR-konsulentfunktion, som nu kan suppleres med ydelser i forhold til ISO27001 og senere forventeligt også ISO27701.

Velkommen til Morten.